Pużaka 61
38,400 Krosno
Pon - Pt 8.00 - 15.00
Sobota, niedziela ZAMKNIĘTE.

PROJEKT EU „Wdrożenie strategii wzorniczej drogą optymalnego rozwoju firmy PREDOM – KLIMATECH”.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Beata Durał Predom – Klimatech poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności.

BENEFICJENT:

BEATA DURAŁ PREDOM – KLIMATECH, 38-400 Krosno, ul. Kazimierza Pużaka 61

PROJEKT NR:

POPW.01.04.00 – 18 – 00060 / 20

OKRES REALIZACJI:

01.10.2020 – 31.03.2022

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję / Etap II.

PLANOWANE EFEKTY:

Podstawowym rezultatem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Klimatech w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa co przełoży się na wdrożenie nowego produktu na rynek, a także:

 1. Wypełnienie rekomendacji wzorniczych zawartych w strategii

 2. Zwiększenie potencjału wzorniczego firmy

 3. Dostosowanie się do trendów wzorniczych

 4. Podniesienie jakości wzorniczych walorów użytkowych produktów

 5. Rozwój oferty produktowej

 6. Poprawę wizerunku firmy poprzez profesjonalne podejście do przekazywania informacji klientom

 7. Zwiększenie przychodów wnioskodawcy

 

Efekty rzeczowe:

 1. Realizacja procesu projektowego nowych usług i nowych produktów

 2. Zaprojektowanie tożsamości marki i jej architektury

 3. Inwestycje w technologie i urządzenia

 4. Inwestycje w oprogramowanie

WARTOŚĆ PROJEKTU:

3 644 192.00 PLN

DOFINANSOWANIE:

1 977 750.00 PLN

OSOBA DO KONTAKTU:

BEATA DURAŁ

   PREDOM – KLIMATECH

             38-400 Krosno, ul. Kazimierza Pużaka 61

T: +48 13 420 05 10
projektue@klimat.net.pl      http://klimat.net.pl/