Pużaka 61
38,400 Krosno
Pon - Pt 8.00 - 15.00
Sobota, niedziela ZAMKNIĘTE.

Projekt UE "audyt wzorniczy"

Klimatech > Projekt UE “audyt wzorniczy”

INFORMACJA O PROJEKCIE

unia_logo

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa PREDOM-KLIMATECH poprzez zwiększenie potencjału firmy w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wykorzystywania wzornictwa we własnej działalności, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek.

W wyniku przeprowadzonego audytu przedsiębiorstwo uzyska informację zwrotną na temat silnych stron wzorniczych, które warto rozwinąć w firmie; słabych stron wzorniczych, które należy wyeliminować; szans i zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym oraz kompetencji, które należałoby rozwinąć w celu poprawy pozycji konkurencyjnej.

W oparciu o wyniki audytu oraz związane z nim analizy, sformułowane zostaną wnioski dotyczące dalszych kierunków rozwoju wypracowane przez ekspertów, przy udziale przedsiębiorcy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ProgramuOperacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Ośpriorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

BENEFICJENT:

BEATA DURAŁ PREDOM – KLIMATECH

  • 38-400 Krosno, ul. Kazimierza Pużaka 61

PROJEKT NR:

POPW.01.04.00 – 18 – 0080 / 18

TYTUŁ PROJEKTU:

„Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju firmy PREDOM – KLIMATECH.”

OKRES REALIZACJI:

03.06.2019 – 25.09.2019

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Ośpriorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

PLANOWANE EFEKTY:

PLANOWANE EFEKTY:

W związku z realizacją projektu firma spodziewa się niżej wymienionych efektów:
  • Opracowania stylizacji produktu/ów oraz określenia właściwych sposobów komunikacji i dystrybucji
  • Wprowadzenia nowych produktów na rynek
  • Pozyskania nowych rynków zbytu
  • Wzrostu przychodów ze sprzedaży nowego produktu
  • Wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa
  • Wzrostu umiejętności zarządzania wzornictwem
  • Wzrostu świadomości znaczenia wzornictwa

WARTOŚĆ PROJEKTU:

CENA
PLN 71 340,00 / ZŁOTYCH
WARTOŚĆ

DOFINANSOWANIE:

CENA
PLN 49 400,00 / ZŁOTYCH
WARTOŚĆ
DANE KONTAKTOWE

BEATA DURAŁ

38-400 Krosno, ul. Kazimierza Pużaka 61

T: +48 13 420 05 10
projektue@klimat.net.pl http://klimat.net.pl/

unia_logo